Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS

IV Konferencja Ekologiczna

Home  >>  Nasza działalność  >>  Co robiliśmy  >>  IV Konferencja Ekologiczna

IV Konferencja Ekologiczna

On 26 września, 2012, Posted by , In Co robiliśmy, With No Comments

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle wraz z Jasielskim Stowarzyszeniem “CONSENSUS” organizuje IV Konferencję Ekologiczną, adresowaną do nauczycieli biologii i przyrody (także opiekunów szkolnych kół ekologicznych) z regionu Polski południowo-wschodniej.

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle wraz z Jasielskim Stowarzyszeniem “CONSENSUS” organizuje IV Konferencję Ekologiczną, adresowaną do nauczycieli biologii i przyrody (także opiekunów szkolnych kół ekologicznych) z regionu Polski południowo-wschodniej.

 

W tym roku tematem konferencji są: „Odnawialne i alternatywne źródła energii oraz przykłady ich zastosowania”.

 

Podczas konferencji pragniemy, aby zostały poruszone m.in. następujące zagadnienia:

– edukacja na rzecz ochrony środowiska,

– przykłady wykorzystywania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii,

– bilans korzyści i strat w pozyskiwaniu energii odnawialnej.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz uczniów w wieku powyżej 15 r.ż. (max. 3 uczniów ze szkoły).

 

Konferencja odbędzie się w dniu 17 października 2012 r. w godz. 10.00 – 15.00

Część I – wykłady i prelekcje w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle

Część II – zajęcia w terenie – farma wiatrowa w Łękach Dukielskich.

 

Program:

godz. 10.00 – 12.30 – prelekcje i wykłady w budynku MDK w Jaśle:

„Odnawialne źródła energii w praktyce” – Kinga Kalandyk – Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Rzeszowie,

„Bogactwo przyrodnicze dolin rzecznych i jego zagrożenie inwestycjami hydrotechnicznymi” dr Dominik Wróbel – Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

,„Elektrownie wiatrowe a ptaki” – Dominik Nowak – Magurski Park Narodowy,

Krzysztof Topolski – Prezes Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku SA w Jedliczu (temat w opracowaniu).

godz. 12.30 – posiłek,

13.00 – 15.00 – zwiedzanie farmy wiatrowej w Łękach Dukielskich.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Uczestniczący nauczyciele otrzymają materiały edukacyjne, przydatne w prowadzeniu zajęć z zakresu energii odnawialnej oraz zaświadczenia dotyczące udziału w Konferencji wydane przez POEN w Jaśle (nauczyciele szkół, których organy prowadzące nie posiadają umowy z POEN w Jaśle pokrywają jedynie koszt wydania zaświadczenia).

 

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do dnia 15 października 2012 r.

 

Formularze zgłoszeniowe dostępne tutaj:

Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów

Wypełnione formularze prosimy dostarczyć osobiście, drogą pocztową na adres Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło z dopiskiem KONFERENCJA lub drogą mailową na adres mdkjaslo@o2.pl .

IV Konferencja Ekologiczna odbywa się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego.

Partnerem Głównym wydarzenia jest Grupa LOTOS S.A.

 

Współorganizatorami są:  Powiat Jasielski i Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

 

Patronat medialny nad imprezą sprawują:

 

Polskie Radio Rzeszów, TV Jasło, Tygodnik Regionalny Nowe Podkarpacie

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 13 446 59 25.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Comments are closed.