Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS

Zaproszenie na X Konferencję Ekologiczną w MDK

Home  >>  Nasza działalność  >>  Zaproszenie na X Konferencję Ekologiczną w MDK

Zaproszenie na X Konferencję Ekologiczną w MDK

On 15 października, 2018, Posted by , In Nasza działalność, With No Comments

X Konferencja Ekologiczna w Jaśle

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS oraz Partner Główny – Grupa LOTOS S.A. po raz dziesiąty zapraszają do udziału w Konferencji Ekologicznej pn. „POWIETRZE – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”. Konferencja odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w godz. 9.00 – 14.00 w budynku MDK w Jaśle. Honorowym patronatem wydarzenie objął Starosta Jasielski – Adam Pawluś.

W tym roku pochylimy się nad problemem zanieczyszczenia powietrza, które jesteśmy zobowiązani chronić jako dobro wspólne. Podczas wykładów omówione zostaną kwestie stanu powietrza w województwie podkarpackim i w Jaśle, problem niskiej emisji oraz jej skutki dla zdrowia. Wyjątkowo potraktujemy temat roślin pomagających w walce z zanieczyszczeniem powietrza – począwszy od nasadzeń w miastach, poprzez rośliny w przydomowych ogródkach, na balkonach i wewnątrz mieszkań. Specjalnie na tę okazję przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle stanie Mobilne Laboratorium POLoNEs z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie – jeżdżąca pracownia wyposażona między innymi w sprzęt służący prezentacji przyczyn niskiej emisji, sposobów jej ograniczania i likwidowania. Na zakończenie spotkania udamy się do Stacji Monitoringu Jakości Powietrza przy ul. Sikorskiego w Jaśle, gdzie pracownicy WIOŚ w Rzeszowie – Delegatura w Jaśle opowiedzą o zasadach jej działania.

Konferencję kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych, w szczególności do nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych, klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenia do udziału prosimy dokonywać telefonicznie pod nr 13 446 59 25 (najpóźniej w dniu Konferencji prosimy o dostarczenie formularza pobranego ze strony www.mdkjaslo.pl – aktualności – X Konferencja Ekologiczna) – do dnia 18.10. – liczba miejsc ograniczona!

Wykłady wygłoszą:

dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek – Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Agroekologii „Rośliny „antysmogowe” pomagające w walce z zanieczyszczeniem powietrza”

dr inż. Anita Zapałowska – Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Bioenergetyki i Analizy Żywności „Problem emisji substancji niebezpiecznych podczas spalania odpadów – dioksyny i furany”.

mgr inż. Jolanta Nawrot, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Delegatura w Jaśle „Jakość powietrza w województwie podkarpackim i w Jaśle”

lekarz Robert Snoch, specjalista pediatra i alergolog „Najczęstsze choroby alergiczne u dzieci i młodzieży – rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka”.

Udział w konferencji – bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

MDK w Jaśle i Jasielskie Stowarzyszenie Consensus

Comments are closed.