Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS

Energia odnawialna w teorii i praktyce – IV Konferencja Ekologiczna w MDK w Jaśle

Home  >>  Nasza działalność  >>  Co robiliśmy  >>  Energia odnawialna w teorii i praktyce – IV Konferencja Ekologiczna w MDK w Jaśle

Energia odnawialna w teorii i praktyce – IV Konferencja Ekologiczna w MDK w Jaśle

On 19 października, 2012, Posted by , In Co robiliśmy, With No Comments

17 października 2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się 4. spotkanie poruszające tematy ekologiczne. W tym roku tematem konferencji były odnawialne źródła energii.

 

 

 

17 października 2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się 4. spotkanie poruszające tematy ekologiczne. W tym roku tematem konferencji były odnawialne źródła energii.

Wykłady wygłosili:
Kinga Kalandyk – Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z Rzeszowa,
dr Dominik Wróbel – biolog, doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle oraz
Damian Nowak – pracownik Magurskiego Parku Narodowego.

Kinga Kalandyk – Prezes PAE przedstawiła źródła energii odnawialnej oraz technologie jej uzyskiwania i przetwarzania („Odnawialne źródła energii w praktyce”). Dwa kolejne wykłady poruszały problem ochrony przyrody związany z inwestycjami pozyskującymi energię z wody i wiatru („Bogactwo przyrodnicze dolin rzecznych i jego zagrożenie inwestycjami hydrotechnicznymi”- dr Dominik Wróbel i „Elektrownie wiatrowe a ptaki” – Damian Nowak). Wnioskiem płynącym z części teoretycznej Konferencji jest konieczność inwestycji w OZE z bezwzględnym zachowaniem ochrony fauny i flory na tych terenach, gdzie planuje się umieszczenie farm wiatrowych lub elektrowni wodnych.

W drugiej części spotkania uczestnicy zwiedzili elektrownię wiatrową w Łękach Dukielskich, o powstaniu i funkcjonowaniu której opowiedział zwiedzającym Tomasz Węgrzyn –. Sołtys wsi.

 

W Konferencji udział wzięło 100 osób – nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości z województw: podkarpackiego i małopolskiego.

Organizatorami Konferencji byli Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle i Jasielskie Stowarzyszenie „CONSENSUS”.

IV Konferencja Ekologiczna odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego.

Partnerem Głównym wydarzenia była Grupa LOTOS S.A.

Współorganizatorami byli: Powiat Jasielski, Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

Patronatem medialnym imprezę objęli: Polskie Radio Rzeszów, TV Jasło, Tygodnik Regionalny Nowe Podkarpacie.

 

 

Comments are closed.