Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS

Jak wspomóc Sztab w Jaśle?

Home  >>  Nasza działalność  >>  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  >>  Jak wspomóc Sztab w Jaśle?

Jak wspomóc Sztab w Jaśle?

On 18 października, 2012, Posted by , In Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, With No Comments

Jasielskie Stowarzyszenie „CONSENSUS” za podstawowe cele działalności założyło sobie m. in. niesienie pomocy charytatywnej, promocję i organizację wolontariatu, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
13 stycznia 2013 r., po raz kolejny w mieście Jaśle, organizować będziemy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nasze działania polegają na pracy w sztabie, ułożeniu, przygotowaniu, a następnie realizacji programu całej imprezy, która w jasielskim środowisku została bardzo pozytywnie odebrana i oceniona.Obecnie jesteśmy na etapie planowania przebiegu imprezy, zapraszania znanych, polskich zespołów, które swoim występem uświetnią imprezę. Planujemy również zorganizować pokazy specjalistycznego sprzętu wojska, policji i straży pożarnej.

Jasielskie Stowarzyszenie „CONSENSUS” za podstawowe cele działalności założyło sobie m. in. niesienie pomocy charytatywnej, promocję i organizację wolontariatu, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
13 stycznia 2013 r., po raz kolejny w mieście Jaśle, organizować będziemy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nasze działania polegają na pracy w sztabie, ułożeniu, przygotowaniu, a następnie realizacji programu całej imprezy, która w jasielskim środowisku została bardzo pozytywnie odebrana i oceniona.Obecnie jesteśmy na etapie planowania przebiegu imprezy, zapraszania znanych, polskich zespołów, które swoim występem uświetnią imprezę. Planujemy również zorganizować pokazy specjalistycznego sprzętu wojska, policji i straży pożarnej.

 

Przygotowanie atrakcji, które przyciągnęłyby widzów, niesie jednak ze sobą koszty, na których sfinansowanie w całości nasze Stowarzyszenie nie może sobie pozwolić.
Zwracamy się zatem do Państwa o wsparcie, kwotą która w całości zostanie przeznaczona na opłacenie pokazów artystycznych i innych, związanych z założonymi celami programowymi.
Z naszej strony zagwarantować możemy wypromowanie Państwa firmy np. poprzez umieszczenie baneru reklamowego oraz sukcesywne odczytywanie, przez prowadzącego imprezę, Waszej nazwy, wśród innych sponsorów i darczyńców. Istnieje również możliwość prezentacji logo firmy na plakatach zapowiadających imprezę oraz telebimach w Jaśle.

Szczegóły współpracy, ustalilibyśmy w bezpośredniej rozmowie.

Wszelką pomoc finansową prosimy o przekazanie na konto naszego Stowarzyszenia z dopiskiem „Sztab WOŚP Jasło”.

PeKaO SA oddz. w Jaśle 93 1240 2337 1111 0010 6547 0975

Zarząd JS Consensus

Comments are closed.